Vote cho server FCA

Hãy cùng chung tay để cũng cố vị trí của FCA tại danh sách các server Minecraft trên toàn thế giới tại đây. Bạn còn có thể nhận được rất nhiều phần quà giá trị khi VOTE như:


    Rank Member 1 ngày

    1 Key dùng để mở MysteryBox

    1 Key dùng để mở MysteryCrates

    20000 xu

    Và 1 số item khác


Vote tại đây