HƯỚNG DẪN CHƠI SERVER

Chào mừng đến với website của server FCA. Bài này có nội dung hướng dẫn cách chơi trong server cũng như hướng dẫn cách chơi minecraft cho newbie. Mong rằng nó sẽ giúp các bạn phần nào dễ làm quen hơn server.


Các loại tiền tệ trong server:


- FCoin: là loại tiền chỉ nạp thẻ mới có, nhập /fcoin để nạp thẻ. Dùng để mua VIP, PET và các item siêu hiếm


- Xu: là loại tiền tệ cày cuốc, có thể kiếm từ việc đi FARM, làm nhiệm vụ, chơi minigame. Dùng để trao đổi mua bán trong server giữa các player với nhau. Và mua được rất nhiều thứ trong server.Một số lệnh cơ bản:


- /hub: trở về sảnh của server

- /vip: xem thông tin các loại VIP mua bằng FCoin

- /armor: để xem các loại KIT khác nhau mua bằng fcoin

- /fcoin: hệ thống shop fcoin và nạp thẻ

- /event: xem các event server tổ chức(nạp thẻ, drop,...)

- /sell all: bán tất cả các item Farm được

- /fixall: sữa chữa tất cả item bị hư trong người

- /parkour: vào khu parkour chơi để kiếm xu

- /quest: làm nhiệm vụ mỗi ngày để kiếm xu và quà

- /pet: hệ thống pet

- /buyec: mua enchant xu hoặc mua enchant fcoin

- /shop: hệ thống shop mua bằng xu

- /clearinv: xoá toàn bộ item có trong túi (cẩn thận khi dùng)

- /clan: hệ thống Clan

- /c: chat Clan

- /itemlock: khoá item không cho người khác sử dụng, khi đã khoá thì không thể mở khoá

- /mymoney: xem số tiền của bản thân

- /seemoney: xem số tiền của người khác

- /rename: sửa tên item cầm trên tay